Artigos

Artigos

 

Bibliografía de Galicia / dirección José Filgueira Valverde
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — .–Año 1, fasc. 1 (1944)-T. 32, fasc. 96/97 (1981) ; n. 1-18607.; Os n. 18608-26000 (Apendices ó T. 23, fasc. 98 (1982) e ó T. 34, fasc. 99 (1983)),(1944-1983)

Bibliografía de Galicia / dirección de José Filgueira Valverde
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — . –T. 14 (1959), p. 359-396 ; T. 15 (1960), p. 353-394 ; T. 16 (1961), p. 353-388

Cantigas galegas / escolleitas por Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: Nós. Suplemento. — Fasc. 1 (nov. 1928)

Escritos no coleccionados de Rosalía de Castro : Unha boda n’aldea / transcripción por José Filgueira Valverde
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 22, fasc. 68,(1967). — p. 257-263

O remate inédito das “coplas” galegas de Fray Martín Sarmiento / [Filgueira Valverde, transcrip.]
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 29, fasc. 87-89,(1974/1975). — p. 7-22

Trillo de Figueroa : “Oh llanos de Andalucía” / [transcrip. Xosé Filgueira Valverde]
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 25, fasc. 76,(1970). — p. 135-142

Alfonso X, Rei de Castela, 1221-1284
Cantiga XLIX / transcripción de Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: Museo de Pontevedra. — N. 53,(1999). — p. 94

Alfonso X, Rei de Castela, 1221-1284
Cantiga CIII / transcripción de Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: Museo de Pontevedra. — N. 52,(1998). — p. 92

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Adiciones a la carta arqueológica de la provincia de Pontevedra / por José Filgueira Valverde y Alfredo García Alén
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 9 ; T. 13,(1955 ; 1959). — p. 31-45 ; 19-97

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Ambiente de la ciudad, cuando apareció “Faro de Vigo” : Vigo, 1853
Artigo de: Anuario de Vigo. — (1953-1954). — p. 106-107

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El Antiguo retablo mayor de Santa María de Pontevedra, 1623
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 1,(1942). — p. 112-127

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Antoloxía galega de Casal
Artigo de: Boletín auriense. — Año 5, t. 5,(1975). — p. 349-354

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Antonio Iglesias Vilarelle (1891-1971)
Artigo de: Boletín de la Real Academia Gallega. — T. 32, n. 359,(1977). — p. 335-337

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Apuntes de un viaje por Galicia de Ramón Gil Rey (1842)
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 4,(1946). — p. 105-117

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O Arquivo do Museo de Pontevedra
Artigo de: Museo de Pontevedra. — N. 2,(1988). — p. 239-285

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O Arrabal da Moureira no “Carmen Patrium” de Amoedo (1787)
Artigo de: Nodales. — Ano 1987. — p. 14-15

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Artistas aldeáns
Artigo de: Nós : boletín mensual da cultura galega. — N. 44 (15 ag. 1927) ; N. 54 (15 xunio 1928). — p. 11-12 ; 102-103

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Azabaches compostelanos del Museo de Pontevedra
Artigo de: Museo de Pontevedra. — N. 5,(1943). — p. 7-22

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El Bachillerato de Valle Inclán
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 28,(1974). — p. 308-310

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O Baldaquino en Galicia denantes do arte barroco / Por Xosé Filgueira Valverde e Xosé Ramón Fernández Oxea
Artigo de: Arquivos do Seminario de Estudos Galegos. — T. 5,(1930). — p. 95-141

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra
Artigo de: Museo de Pontevedra. — N. 2,(1988). — p. 13-126

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Camafeos y entalles del tesoro compostelano
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 13,(1958). — p. 137-145

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Canteiros de Compostela / por Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: Festas do Apóstol. — Ano 1981. — p. 11-12

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Cántigas d’El-Rey Sabio localizadas en Galicia, San Ero de Armenteira: (de un traballo lido no seminario de Estudos Galegos a 24 do mes de Santos do 1924 encol das “Fontes e Derivación da Cántiga C)
Artigo de: Nós : boletín mensual da cultura galega. — 1925, Ano 6, n. 21 (15 set.) ; p. 4-5. — Ano 6, n. 22 (15 d’Outono) ;  p. 2-3

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Cantos en la ruta jacobea
Artigo de: Cuadernos del Camino de Santiago. — N. 3 (otoño 1993). — p. 80-81

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La capilla de música de la catedral compostelana
Artigo de: Compostela : boletín de la Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago. — (1951). — p. 17-19

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Carta Arqueológica de la provincia de Pontevedra : ponencia desarrollada ante el Congreso Arqueológico Internacional (22-VII-1953)
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 8,(1954-1956). — p. 17-29

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La “Casa de la Villa”
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 28,(1974). — p. 300-303

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Casa de Rosalía
Artigo de: Eco de Galicia (La Habana, 1917). — Año 10, n. 314 (14 nov. 1926). — p. 20

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Castelao e o Museo de Pontevedra
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 40,(1986). — p. 217-240

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Castelao en Pontevedra
Artigo de: Galicia : revista del Centro Gallego de Buenos Aires. — N. 604,(1975). — p. 48-50

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Castelao escenógrafo : os decorados da Polifónica de Pontevedra
Artigo de: Boletín de la Real Academia Gallega. — T. 32, n. 35,(1975). — p. 41-50

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Castillo-Elejabeitia, argos lírico
Artigo de: Faro domingo. — 13 marzo,(1988). — p. 8

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Castroviejo, “Iluminador” de paixases ie paisaxes
Artigo de: Galicia en Madrid. — Año 8, n. 31 (oct.-dic. 1989). — p. 7-10

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El Cierre de bóvedas de Santa María
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 14,(1960). — p. 17-24

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Cómo formó su colección el Museo de Pontevedra : de azabachería / José Filgueira Valverde
Artigo de: Compostela : boletín de la Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago. — julio 1949,(1949). — p. 11-13

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Compostela y la Comunidad de las Naciones
Artigo de: Revista / Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. — Año 12, n. 12,(1976). — p. 117-121

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El Corpus viejo de Pontevedra
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 29,(1975). — p. 259-391

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Cunqueiro entre o Advento
Artigo de: Amencer. — N. 100,(1992). — p. 95-98

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
D. Armando Cotarelo y los estudios gallegos
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 6,(1951). — p. 5-21

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Da miña universidade nos anos vinte
Artigo de: Galicia en Madrid. — N. 57 (2º trimestre 1996). — p. 28-29

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Datos y conjeturas para la biografía del Maestro Mateo
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 3, fasc. 9,(1948). — p. 33-69

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Del Urco al esperpento
Artigo de: Revista de dialectología y tradiciones populares. — T. 33, cuadernos 1º, 2º,3º y 4º,(1977). — p. 55-60

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A “Despedida” / por Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: Nodales : Corpus…. – (Ano 1971). — p. 5-7

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Un Dibujo de Pérez Galdós donado al Museo de Pontevedra
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 6,(1951). — p. 157-160

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Ditos e feitos da Galicia do ano 1882 / por Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: La Voz de Galicia : Suplementos especiales con motivo del Centenario de La Voz de Galicia. — N. 1 (4 en. 1982). — p. 14-15

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Do camiño e da romaxe
Artigo de: Encrucillada. — Vol. 5, n. 23 (maio-xuño 1981). — p. 59-68

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El Doctor López Suárez : (Saviñao, 1884 – Madrid, 1970)
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T.39,(1985). — p. 381-392

Sampedro y Folgar, Casto, 1848-1937
Documentación artística de Santa María : originales, copias y extractos / allegados por Sampedro y Folgar, Pérez Costanti y Filgueira Valverde
Artigo de: Museo de Pontevedra. — N. 2,(1988). — p. 139-238

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Dos obras de la escuela del Maestro Mateo
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 1,(1942). — p. 219-224

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Don Casto Sampedro y su Sociedad Arqueológica
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 5,(1948). — p. 16-49

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Don Juan Novas Guillán : discurso necrológico pronunciado en el pleno de la corporación municipal de abril de 1967
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 22,(1968). — p. 49-56

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Don Quijote y el amor trovadoresco
Artigo de: Revista de filología española. — T. 32, cuadernos 1º- 4º (en.-dic. 1948). — p. [493]-519

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Don Ramón en mi recuerdo
Artigo de: Revista / Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. — Año 4, n. 4,(1968). — p. 47-49

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Dos poemas rosalianos de Ramón Cabanillas
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — Vol. 22,(1967). — p. 345-346

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Duas notas: a Biblioteca Lago
Artigo de: Nós : boletín mensual da cultura galega. — Ano 12, n. 75 (15 marzal 1930). — p. 64-65

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Duquesa de Chevreuse en Santiago
Artigo de: Nós : boletín mensual da cultura galega. — Ano 12, n. 79 (día de Galicia do 1930). — p. 135-137

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Eirexa pre-románica de Francelos
Artigo de: Nós : boletín mensual da cultura galega. — Ano 11, n. 62 (15 feb. 1929). — p. 27-31

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
En el centenario de Méndez Núñez
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 24,(1970). — p. 127-142

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Enrique Fernández Villamil Alegre : discurso pronunciado en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Pontevedra el 2 de enero de 1968
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 22,(1968). — p. 57-70

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El Escultor Cornelis de Holanda en Pontevedra
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 1,(1942). — p. 20-30

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El escultor gallego Felipe de Castro (1704 (?)-1775), catalogador del arte madrileño
Artigo de: Galicia en Madrid. — Año 9, n. 32 (en.-marzo 1990). — p. 20-21

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Esmaltes gallegos
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 23,(1969). — p. 27-33

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O Espirito relixioso de Castelao nas páxinas do “Diario”
Artigo de: Encrucillada. — N. 5 (nov.-dec. 1977). — p. 413-421

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O Esplendor medieval
Artigo de: Colóquio. Letras. — N: 137-138 (julho.-dez 1995). — p. 31-39

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O esprito relixioso dos mareantes da Moureira / Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: Nodales. – Ano 1989). — p. 11-13

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La estrella / por José Filgueira Valverde
Artigo de: Compostela : boletín de la Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago. — N. 43 (mayo/julio 1958). — p. 4-5

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Exposición bibliográfica de Sánchez Cantón
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — Vol. 26, n. 80,(1971). — p. 261-264

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Fala galega
Artigo de: Fouce. — Ano 1, 2ª xeira, n. 10 (abr. 1930). — p. 2

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Feliciano Rolán en la encrucijada
Artigo de: Galicia en Madrid. — Año 4, n. 13 (abr.-jun. 1985). — p. 19-20

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
As Festas de San Pío V en Santiago no ano 1713
Artigo de: Arquivos do Seminario de Estudos Galegos. — T. 3,(1929). — p. 293-329

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Festa dos maios : papeletas do folklore galego
Artigo de: Arquivos do Seminario de Estudos Galegos. — T. 1,(1927). — p. 141-203

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Fonte da Ferrería de Pontevedra
Artigo de: Sonata gallega. — N. 12,(1949)

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O galego é falado por cuarenta e cinco millóns de persoas
Artigo de: Almanaque gallego (Céltiga). — (1927)

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Galicia en Azorín
Artigo de: Boletín de la Real Academia Gallega. — T. 30, n. 352,(1970). — p. 442-453

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Gall “Quinteiro”
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 9,(1955). — p. 157-160

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
García Alén : exempro e obra
Artigo de: Pontevedra. — n. 1-2 (2º semestre 1981). — p. 133-138

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Góngora y Galicia
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 24, fasc. 72-74,(1969). — p. 225-258

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Gonzalo Torrente Ballester e o “golem”
Artigo de: Galicia en Madrid. — Año 4, n. 14 (jul.-sept. 1985). — p. 12

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Guía sucinta do arquivo do Museo de Pontevedra
Artigo de: Museo de Pontevedra. — N. 2,(1988). — p. 287-320

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Herexía dun impresor compostelan e a “La pélerine de grace”
Artigo de: Museo de Pontevedra. — Vol.44,(1990). — p. 771-777

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Iconografía de Santiago y el grabado compostelano
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — N. 2,(1944). — p. 185-202

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
“La ilustración cantábrica” / por Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: Libredón (Centro Gallego de Santander, 1956). – Año 1985. — p. 19-20

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Una Inédita “descripción del reino de Galicia” (1647)
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 3, fasc. 9,(1948). — p. 136-149

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Inserción do “verbo antigo” na literatura medieval
Artigo de: Boletín auriense. — Año 6, t. 6,(1976). — p. 355-366

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Inventario de monumentos megalíticos / por José Filgueira Valverde y Alfredo García Alén
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 31,(1977). — p. 51-130

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Inventario y versificación en La lanzada (1699)
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 12,(1958). — p. 111-113

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Jacinta, ermitaña del Castro
Artigo de: Anuario de Vigo. — (1969). — p. 15

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Las “jarchas” gallegas de Valle Inclán
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 21, fasc. 65,(1966). — p. 281-291

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Un Juglar del Grove, Pero de Ardía
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 18,(1964). — p. 195-198

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Lago González
Artigo de: La noche : suplemento del sábado. — N. 9,(1949). — p. 5

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Unha Lección de Lousada Diéguez
Artigo de: Nós : boletín mensual da cultura galega. — Ano 11, n. 71 (15 nov. 1929). — p. 204-205

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Lembranza do primeiro Alexandre de la Sota
Artigo de: Grial. — n. 109 (xan.-marzo 1991). — p. 117-122

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Lenda de Armenteira: (notas de folk-lore)
Artigo de: Nós : boletín mensual da cultura galega. — . –Ano 7, n. 25 (15 xan. 1926) ; p. 10-12 Ano 8, n. 26 (15 feb. 1926) ; p. 9-11

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Letras galegas 82 : a relixiosidade de Amado Carballo
Artigo de: Encrucillada. — Vol. 7, n. 27 (marzo-abr. 1982). — p. 17-20

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Lírica de Valle-Inclán, “cantigas” en gallego
Artigo de: Revista de Occidente. — N. 59 (abr. 1986). — p. 49-59

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Lo que Pontevedra ha perdido
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 13,(1959). — p. 267-268

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Luís Pimentel : temática musical e intimista
Artigo de: Galicia en Madrid. — Año 9, n. 33 (abr.-jun. 1990). — p. 15-19

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Madariaga historiador

Artigo de: Revista / Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. — Año 13-16, n. 13-16,(1977/1980). — p. 31-35

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Madrid en Otero Pedrayo
Artigo de: Galicia en Madrid. — Año 6, n. 21 (abr.-jun. 1987). — p. 17-19

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
María na peregrinaxe xacobea
Artigo de: Galicia en Madrid. — Año 12, n. 46 (3er. trim. 1993). — p. 21-22

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
María y los peregrinos de Santiago
Artigo de: Compostellanum. — Vol. 6, n. 3-4,(1961). — p. 633-642

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Materiales para la Carta Arqueológica de la provincia de Pontevedra / recogidos por José Filgueira Valverde y Alfredo García Alén
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 8,(1954/1956). — p. 31-210

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
As Miñas lembranzas de Valle-Inclán
Artigo de: Outeiro. — N. 20,(1986). — p. 25-26

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Miscelánea pontevedresa
Artigo de: Museo de Pontevedra. — . –T. 26 (1972) ; p. 169-179.– T. 29 (1975) ; p. 443-448.– T. 37 (1983) ; p. 441-456.

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Na morte de Ricardo, cas lembranzas dos tempos do “Seminario de Estudos”
Artigo de: Galicia en Madrid. — Año 9, n. 32 (en.-marzo 1990). — p. 4-5

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Moureira nos poemas de Ramón Cabanillas
Artigo de: Nodales. — Ano 1985. — p. 14-16

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Museo Arqueológico de Orense
Artigo de: Irmandade. — N. 36 (abr. 1969). — p. 4

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El Museo de Pontevedra, Centro de Estudios e Investigaciones Locales
Artigo de: Pontevedra. — N. 0 (1º semestre 1980). — p. 111-121

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Museo Provincial de Lugo
Artigo de: Irmandade. — N. 34 (en. 1969). — p. 15

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Museos y educación : alumnos colaboradores : la experiencia de Pontevedra
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 11,(1957). — p. 17-29

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A nao dos Corpus
Artigo de: Nodales. — Ano 1993. — p. 6-8

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
No centenario : o P Sarmiento e a fala galega
Artigo de: Grial. — N. 38,(1972). — p. 385-393

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Los Nombres de nuestras calles
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 15,(1961). — p. 75-85

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
“Nós” nacéu na Cruña
Artigo de: Nós : boletín mensual da cultura galega. — Ano 50, n. 145 (30 outubro 1970). — p. 33-36

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Nosa Señora da Barca
Artigo de: Museo de Pontevedra. — N. 51,(1997). — p. 90

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Nuevos azabaches en el Museo de Pontevedra
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 3,(1944). — p. 65-68

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Nuevos rastros documentales de juglares gallegos
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 1,(1944). — p. 133-139

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Obra social del P Gómez
Artigo de: Galicia en Madrid. — N. 57 (2º trimestre 1996). — p. 31-32

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Otero Pedrayo e o mapa de Fontán
Artigo de: Faro domingo. — 8 mayo,(1988). — p. 18-19

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Outro miliario do emperador Adriano
Artigo de: Faro domingo. — 26 jun.,(1988). — p. 24

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Ouro nos castros
Artigo de: Trabalhos de antropología e etnología. — Vol. 22, fasc. 3,(1973). — p. [307]-327, XII p. de lám.

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El P Sarmiento en el Museo de Pontevedra
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 27, fasc. 81-83,(1972). — p. 74-103

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Padrón no 1609, cando xa as feiras eran as mellores de Galicia
Artigo de: Páscoa. — (1995). — p. [27-28]

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A paisaxe no Cancioneiro da Vaticana
Artigo de: Nós : boletín mensual da cultura galega. — Ano 9, n. 37 (15 xan.) ; Ano 9, n. 38 (15 feb.),(1927). — p. 3-8 ; 10-14

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Palabras na entrega da ofrenda floral das Súas Maxestades no Panteón de Galegos Ilustres
Artigo de: Galicia : revista del Centro Gallego de Buenos Aires. — Año 79, n. 658 (en.-mayo 1992). — p. 111

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Panxoliña de Nadal
Artigo de: Gaiteiro de Lugo. — (1937). — p. 31

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Para una nómina de plateros pontevedreses
Artigo de: Museo de Pontevedra. — Vol. 7,(1952). — p. 160-165

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O Paspallás
Artigo de: Nós : boletín mensual da cultura galega. — Ano 8, n. 31 (25 xulio 1926). — p. 11

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Pedro Lourenzo, pintor de Alfonso X
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 33,(1979). — p. 311-315

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
“La Pèlerine de Grace”
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 23,(1969). — p. 77-83

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Peregrina más tosca
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 13,(1959). — p. 250

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Pier María Baldi fixo o mellor dibuxo da vila
Artigo de: Páscoa… : Padrón. — (1996). — p. [27]

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El “Planto” en la historia y en la literatura gallega
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — N. 4?,(1945?). — p. 511-606

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Un Poema descoñecido de Pondal : “Pois que tanto os bos ceos nos deparan”
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — Vol. 25,(1970). — p. 119-122

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Poesía de Santuarios
Artigo de: Compostellanum. — V. 3, n. 4,(1958). — p. 271-286

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Poesía gallega en Valle-Inclán : iniciación del neopopularismo
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 40,(1986). — p. 159-175

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Un Poeta con su tema : Don Juan de la Coba Gómez y su lengua poética
Artigo de: Grial. — T. 11, n. 42 (oct.-dec. 1973). — p. 475-484

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Pondal, Parnasiano con Olimpo céltico / por Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: Outeiro. — N. 22 (sept. 1986). — p. 62-63

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Pontevedra, alerta
Artigo de: Litoral (Pontevedra). — III época, n. 329 (17 ag. 1957). — p. [17]

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Pontevedra vista por Pier M Baldi (1669)
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 4,(1946). — p. 11-17

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Pontevedra y el mar
Artigo de: Finisterre. — Año 1, n. 3 (nov. 1943). — p. 14-15

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Un Pontevedrés, médico de Sancho IV (1294)
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 4,(1946). — p. 197-198

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Pra o pobo, máis pensamentos do P Sarmento
Artigo de: Eco de Galicia (La Habana, 1917). — Año 10, n. 310 (6 jun. 1926). — p. 1

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Primeira proposta do “Parque Nacional” dos Ancares (1929)
Artigo de: Faro domingo. — 24 en.,(1988). — p. 8

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Los Privilegios de los Mareantes en la procesión del Corpus
Artigo de: Nodales. — Ano 1999. — p. 28-29

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Los privilegios de los Mareantes en la procesión del Corpus / por José Filgueira Valverde
Artigo de: Nodales : Corpus…. — (1953). — p. 1-2

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Puerta Santa / por J. Filgueira Valverde
Artigo de: Compostela : boletín de la Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago. — N. 27 (Dic. 1953). — p. 7-8

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Puerta Santa
Artigo de: El Pilar : Organo de la Sociedad Española de la Virgen del Pilar y del Apostol Santiago (Montevideo). — Vol. 10, n. 174,(1954). — p. 23

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El Recorrido arqueológico de Mayer y E Campo en 1909
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 3,(1944). — p. 157-171

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Recuerdos de la peregrinación : la XII Exposición del Museo de Pontevedra / por José Filgueira Valverde
Artigo de: Compostela : boletín de la Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago. — dic.,(1950). — p. 12-13

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El retorno a la “forma inmóvil” en la lírica galega
Artigo de: Insula (Madrid). — N. 152-153 (jul.-ag. 1959). — p. 6

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O Ronsel literario de Compostela e da peregrinación
Artigo de: Compostellanum. — Vol. 40, n. 3-4 (jul.-dic. 1995). — p. 449-464

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Las Salas navales del Museo de Pontevedra
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 2,(1944). — p. 197-214

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
San Lorenzo de Carboeiro
Artigo de: Archivo español de arte. — Vol. 14,(1940/41). — p. 59-68

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sánchez Cantón, pontevedrés
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 12,(1958). — p. 105-107

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
¿Santiago de Turquía?
Artigo de: Faro domingo. — 25 sept.,(1988). — p. 10

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Seis notiñas vellas de Galicia nas Canarias
Artigo de: Aturuxo (Casa de Galicia en Las Palmas). — 2ª época, n. 11 (jul. 1982). — p. 5-6

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sobre A Fiestra valdeira, de Rafael Dieste
Artigo de: Documentos A. — N. 1 (en. 1991). — p. 121-124

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sobre as cantigas de Martín Codax
Artigo de: Nós : boletín mensual da cultura galega. — Ano 13, n. 92 (15 ag. 1931). — p. 134-135

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sobre el “Cantar do Mariscal” : otra versión con nuevos versos
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 21, fasc. 63,(1966). — p. 72-80

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sobre el tema de dos tablas atribuidas a Rodríguez de Solís
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 33,(1979). — p. 319-330

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sobre la “Alborada” y la aptitud musical de Rosalía
Artigo de: Museo de Pontevedra. — Vol. 16,(1962). — p. 55-58

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sobre la orfebrería del Oratorio de don Lope de Mendoza
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 14,(1959). — p. 313-322

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sumario de la Sección Lapidar del Museo
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 5,(1950). — p. 187-208

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Suplemento do “Nos” : presentación
Artigo de: Nós. Suplemento. — T. 1. –Ed. facsímil

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Teatro y antiteatro en Rosalía / por José Filgueira Valverde
Artigo de: Peña labra. — N. 55 (verano 1985). — p. 17-18

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Temas de Santander : Las Cantigas Alfonsíes de Santa María
Artigo de: Libredón (Centro Gallego de Santander, 1956). — Ano 1979. — p. 12

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Temas poéticos dos camiños portugueses a Compostela
Artigo de: Museo de Pontevedra. — N. 45,(1991). — p. 727-741

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El tesoro Bedoya : nuevas joyas prehistóricas gallegas / por José Filgueira Valverde y Antonio Blanco Freijeiro
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — Ano 9, n. 27,(1954). — p. 161-180

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Tímpanos medievales
Artigo de: Museo de Pontevedra. — Vol. 3,(1944). — p. 7-16

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Las tradiciones maestras de nuestra historia
Artigo de: Galicia (Caracas, 1952-1954). — N. 1,(1952). — p. 20. –Ed. facsímil

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Traducción dos clásicos no Rexurdimento galego
Artigo de: Viceversa. — N. 3,(1997). — p. 25-32

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El Trazado de la Pontevedra romana
Artigo de: Museo de Pontevedra. — Vol. 27,(1973). — p. 181-189

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Tres adquisiciones recientes del Museo de Pontevedra / por José Filgueira Valverde
Artigo de: El Museo de Pontevedra. — T. 11,(1957). — p. 99-102

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Tres pinturas de los Países Bajos (Siglo XVII), nuevas atribuciones
Artigo de: Museo de Pontevedra. — Vol. 29,(1975). — p. 253-255

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Tríptico de los mareantes pontevedreses
Artigo de: Nodales. — Ano 1997. — p. 5-6

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Valle Inclán en su paisaje
Artigo de: Museo de Pontevedra. — Vol. 9,(1955). — p. 137-148

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A vella “despedida” / Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: Nodales. – Ano 1991). — p. 15-17

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Versos gallegos en las fiestas
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 13,(1959). — p. 251

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A viaxe a Bretaña de Castelao
Artigo de: Galicia en Madrid. — Año 5, n. 18 (jul.-sept. 1986). — p. 9-10

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Víctor Said Armesto
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 19,(1965). — p. 105-108

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Víspera del Corpus en Pontevedra
Artigo de: Nodales. — Mayo,(1959). — p. 15-18

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Xénesis e feitio dunha estampa de Castelao
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 30,(1976). — p. 61-64

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Os “Xigantóns” do Corpus
Artigo de: Nodales. – Ano 1995). — p. 5-6

Losada Diéguez, Antón, 1884-1929
Informe sobre el Castro de Vigo / A. Losada Diéguez, F. López Cuevillas y J. Filgueira Valverde
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 9,(1955). — p. 46-54

Otero Pedrayo, Ramón, 1888-1976
Seis inéditos de Otero Pedrayo / recopilados por Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 31, fasc. 93-95,(1978/1980). — p. 9-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s