Creación literaria de XFV na BUSC

 

Creación Literaria

Antoloxía da novela curta / introducción e selección, Carlos Casares ; [deseño portada, M. Janeiro]. — Vigo : Galaxia, 1990. — 128 p. ; 20 cm. — ( Colección literaria (Galaxia). Narrativa ; 88). — Contén: O anarquista / Leandro Pita Romero. O filósofo de Tamarica / Xulián M. Magariños Negreira. Ladaíña / Alvaro María de las Casas. O vigairo / Xosé Filgueira Valverde
Ga 5205

Antoloxía do conto galego de medo / [edición de] Silvia Gaspar. — Vigo : Galaxia, 1996. — 218 p ; 21 cm. — ( Colección literaria (Galaxia) ; 139). — ISBN: 84-8288-035-7. — Os aparecidos / Antonio de la Iglesia. O xuramento / Uxío Carré Aldao. A luz da morte / Hipólita Muiño. A funesta bondade / Alfredo Canalejo. O medo / Xosé Filgueira Valverde. Sobre da morte de Bieito ; A luz en silencio ; Espanto de nenos / Rafael Dieste. Arximiro / Anxel Fole. O xogo da guerra / Carlos Casares. O lume novo / Paco Martín. Non sabía que doía tanto / Bieito Iglesias. Seis dedos / Xosé Miranda. Agardando polos morcegos / Marilar Aleixandre. Insomnio / Xelís de Toro. O baúl / Carlos Vila
Ga 17639

Cabanillas, Ramón, 1876-1959
Estoria do Bendito San Amaro que foi chamado O Cabaleiro de Arentei. — Mondariz : Ed. Lar, 1925. — 12 h. : grab. ; 21 cm. — Precede al tit.: Romance de Ramón Cabanillas. Dibuxos de Castelao. — Contén además con port. propia: Os nenos de Xosé Filgueira Valverde. Pontevedra, Antunez, 1925. XXVIII p., 1 h., grab
26094

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Cinco piezas breves de teatro escolar con figuras de los siglos de oro / por José Filgueira Valverde. — Madrid : Dirección general de la Enseñanza Media, 1963. — 109 p. : il. ; 20 cm. — ( Publicaciones de la Revista Enseñanza Media ; nº 386Nueva biblioteca teatral ; nº 4). — Indice. — Contén: La representación del nacimiento ; Juicio en la Alhambra; Jugar a lo divino; La primera salida del hidalgo; Lope en su papel
GA 2389

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Agromar : farsa pra rapaces / J. Acuña ; prólogo de Filgueira Valverde. — Lugo : Palacios, 1936. — 92 p., 1 h. ; 23 cm. — ( Teatro escolar galego)
Ga 14034

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A dor
Artigo de: Pontevedra literaria / [edición,] Ana Acuña Trabazo, Carme Blanco Ramos, Eloi Gestido de la Torre, Xosé Abilleira Sanmartín . — Pontevedra ; Fundación Caixagalicia : Concello, Concellaría de Cultura ; [A Coruña], 2007. — P. 155-156

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Os Nenos / Xosé Filgueira Valverde ; con ornamentacións de Luis Pintos Fonseca . — [2ª ed.] . — Pontevedra : Lar, 1925. — XXVIII p. ; 22 cm
Ga Foll 67-12

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Os nenos / Xosé Filgueira Valverde ; [ornamentacións de Luis Pintos Fonseca] . — [Ed. facs. / limiar por Ramón Villares] . — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 2015. — 63, XXVIII p. : il. ; 21 cm. + 7 láminas de David Pintor (14 x20 cm). — ISBN: 978-84-92923-61-8. — Na capa: Homenaxe do Consello da Cultura Galega. — Láminas e monografía gardados nun estoxo. — Reprod. fac. da ed. de : Pontevedra : Lar, 1925
GA 7613

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Quintana viva : Prosas / Xosé Filgueira Valverde. — [Vigo] : Galaxia, 1971. — 133 p., 1 h. : il. ; 20 cm
Ga 1090

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Quintana viva . — 2ª ed . — Vigo : Galaxia, 1990. — 136 p. : il. ; 20 cm. — ( Colección literaria (Galaxia). Narrativa ; 26). — ISBN: 84-7154-713-9
Ga 6178

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Quintana viva. — [A Coruña] : La Voz de Galicia, 2002. — 109 p. ; 23 cm. — ( Biblioteca galega 120 ; 49). — ISBN: 84-9757-064-2 (La Voz de Galicia); 84-8288-544-8 (Editorial Galaxia)
Ga 34050

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Quintana viva / Xosé Filgueira Valverde ; [Ilustración da cuberta, Ovidio Murguía, ilustracións do interior, Castelao, Luís Pintos Fonseca, Luís Seoane, Xosé Sesto, Manuel Torres] . — 3ª ed . — Vigo : Galaxia, 2015. — 131 p. : il. ; 21 cm. — ( Biblioteca Filgueira Valverde (Galaxia) ; 1). — ISBN: 978-84-9865-595-7
GA 7609

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O Vigairo : ensaio simbólico, orixinal e inédito / de Xosé Filgueira Valverde ; (portada de Camilo Díaz). — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar). — 22 p ; 17 cm. — ( Lar ; 30). — Publicado con: A miña muller : novela orixinal e inédita / por Wenceslao Fernández Flórez. — A Cruña : [s.n.], 1924 (Imprenta Moret); O anarquista : novela orixinal e inédita / por Leandro Pita Romero. — A Cruña : [s.n.], 1924 (Imprenta Moret); O pastor de doña Silvia : novela orixinal e inédita / por Aurelio Ribalta. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Moret); Naiciña : novela orixinal e inédita / por Leandro Carré. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Moret); Os probes de Deus : novela orixinal e inédita / por L. Amado Carballo. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Moret); Martes d’antroido : novela orixinal e inédita / por Francisca Herrera e Garrido. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Lar); Como son os do grorioso : (Antón Piruleiro) : novela orixinal e inédita / por Xesús Fernández e González. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Lar); Pantelas, home libre : novela orixinal e inédita / por Ramón Otero Pedrayo. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Lar); A terra chama : novela orixinal e inédita / por Uxío Carré Aldao. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Lar); O lobo da xente : lenda galega / relatada por Vicente Risco. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Lar); Buserana : novela orixinal e inédita / por Gonzalo López Abente. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Lar); A Dona das Torres : lenda galega / relatada por Anxel del Castillo López. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Lar); Ana María : novela orixinal e inédita / por Xoan Xesús González. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Lar); A propia vida : novela orixinal e inédita / por Leandro Carré Alvarellos. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Lar); Cabalgadas en Salnés : novela orixinal e inédita / por F. Bouza Brey. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Lar); Anxélica : novela orixinal e inédita / por Florencio Vaamonde. — A Cruña : [s.n.], 1925 (Imprenta Lar); Manecho o da Rúa : novela orixinal e inédita / por Xosé Lesta Meis. — A Cruña : [s.n.], 1926 (Imprenta Lar); O Consentimento : novela orixinal e inédita / por Luis G. Vicencio. — A Cruña : [s.n.], 1926 (Imprenta Lar); Desengano : novela orixinal e inédita / por Xan Pla Zubirí. — A Cruña : [s.n.], 1926 (Imprenta Lar); O home que deu vida a un morto : romance grotesco / orixinal de Leanddro Carré Alvarellos. — A Cruña : [s.n.], 1926 (Imprenta Lar); A coutada : novela orixinal e inédita / por Vicente Risco. — A Cruña : [s.n.], 1926 (Imprenta Lar); Xelo, o salvaxe : novela orixinal e inédita / por Felipe Fernández Armesto. — A Cruña : [s.n.], 1926 (Imprenta Lar); O karma de Farruco Filgueira : novela orixinal e inédita / por Anxel Romero Cerdeiriña. — A Cruña : [s.n.], 1926 (Imprenta Lar); A filla da patrona : novela orixinal e inédita / por Xuan Xesús González. — A Cruña : [s.n.], 1926 (Imprenta Lar); Fuxidos__ : novela orixinal e inédita / por Gonzado López Abente. — A Cruña : [s.n.], 1926 (Imprenta Lar); O filósofo de Tamarica : novela orixinal e inédita / por Xulián M. Magariños Negreira. — A Cruña : [s.n.], 1926 (Imprenta Lar); O xardín do castelo de vidre: novela orixinal e inédita / por Alvaro María de las Casas. — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar); A pecadenta silenzosa : novela orixinal e inédita / por Manuel Bergueiro López. — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar); Morta! : novela orixinal e inédita / por Celestino Noya. — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar); Escrito na néboa : novela orixinal e inédita / por Ramón Otero Pedrayo. — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar); Loita : novela orixinal e inédita / por Rafael Fernández Casas. — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar); Ladaiña : novela orixinal e inédita / por Alvaro María de las Casas. — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar); De como claudicou Xaquín Quiroga : contos / por Xacobe Casal. — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar); O xornal de Mavi : novela orixinal e inédita / por Leandro Carré Alvarellos. — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar); O ilustre Cardona : novela orixinal / por Wenceslao Fernández Flórez. — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar); Contos / por Alfredo Canalejo. — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar); Contos de Nadal / por Armando Cotarelo Valledor. — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar); Alevamento : novela orixinal / por Luis G. Vicencio. — A Cruña : [s.n.], 1927 (Imprenta Lar)
Ga 14930

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O Vigairo : ensaio simbólico, orixinal e inédito
Artigo de: Nós . — Oleiros : Edivar, 1989. — V. 3

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O Vigairo ; A monxa-frade ; Agromar ; Aucto de Santa María / Xosé Filgueira Valverde ; [imaxe da cuberta, Ovidio Murguía] . — 1ª ed . — Vigo : Galaxia, 2015. — 159 p. ; 21 cm. — ( Biblioteca Filgueira Valverde (Galaxia) ; 2). — ISBN: 978-84-9865-602-2
GA 7610

 

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s