XFV sobre autores galegos

 

Sobre autores galegos

Luis Amado Carballo

Alborada : publicación literaria / [limiar de Xosé Filgueira Valverde] . — [ed. facsimil] . — [Barcelona] : Sotelo Blanco, 1990. — XVI, 221 p. : il. ; 25 cm. — ( Serie Resgate (Sotelo Blanco)). — ISBN: 8478240292. — Inclúe as reprod. facs. de: Alborada, v. I, mayo do 1922 ; v. II, xunio do 1922 ; v. III, xulio do 1922 ; O número extraordinario ; Proel [de] Amado Carballo, 1927 ; Alcor [de] Juan Vidal Martínez, 1927
Filoloxía 8699 ALB 1

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Letras galegas 82 : a relixiosidade de Amado Carballo
Artigo de: Encrucillada. — Vol. 7, n. 27 (marzo-abr. 1982). — p. 17-20

Angel Amor Ruibal

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Amor Ruibal en la cultura gallega de su tiempo
Artigo de: Semana Española de Filosofía (10ª. 1969. Santiago de Compostela).– Angel Amor Ruibal en la actualidad / Décima Semana Española de Filosofía . — Madrid : Instituto de Filosofía Luis Vives, 1973. — P. 537-555

Fermín Bouza-Brey

Fermín Bouza-Brey : unha fotobiografía : 1901-1973 / Xosé Filgueira Valverde…[et al.] ; coordinación literaria, Antonio Rodríguez López . — [ed. especial] . — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1992. — 332 p : il ; 28 cm. — ISBN: 84-7507-639-4
GA 10537

Bouza Brey, Fermín, 1901-1973
Autopoética : 1955 . — Ed. facsimilar . — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 1992. — 2 v. ; 22 cm. — Na port.: Homenaxe do Consello da Cultura Galega. — Contén:  [1]. [Presentación / por Xosé Filgueira Valverde] — [2]. [Edición facsimilar do texto “A formazón literaria de Eduardo Pondal e a necesidade de unha revisión dos seus Queixumes”, presentado ao Seminario de Estudos Galegos en 1924]
Filoloxía Sección Reserva F 344

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Bouza Brey e o Seminario / por Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: Fermín Bouza-Brey : unha fotobiografía : 1901-1973 / Xosé Filgueira Valverde… [et al.] ; coordinación literaria, Antonio Rodríguez López . — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1992. — P. 9-17

Ramón Cabanillas

Cabanillas, Ramón, 1876-1959
As Romaxes da Franqueira : Con mais o Romance i o Dialogo do Mouro i o Cristiano / Ramón Cabanillas ; limiar de X. Filgueira Valverde. — Vigo : Castrelos, 1974. — 47 p ; 16 cm. — ( O Moucho (Castrelos) ; 40). — ISBN: 84-7041-072-5
COL 14 40

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Dos poemas rosalianos de Ramón Cabanillas
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — Vol. 22,(1967). — p. 345-346

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Moureira nos poemas de Ramón Cabanillas
Artigo de: Nodales. — Ano 1985,(1985). — p. 14-16

Castelao

Castelao, 1886-1950
12 estampas / presentación por José Filgueira Valverde. — Vigo : Galaxia, 1979. — VIII, 12 lám. ; 42 cm. — Precede al tit.: Museo de Pontevedra
GA 463

Castelao, 1886-1950
175 Dibuxos de Castelao / limiar por Xosé Filgueira Valverde. — Santiago : Servicio de Publicaciones de la Caja de Ahorros de Santiago, 1976. — 6 h., 175 lám. ; 35 cm. — ISBN: 8472310663
Ga 43

Castelao, 1886-1950
175 debuxos de Castelao / [Presentación, Manuel Fraga Iribarne ; limiar, Xosé Filgueira Valverde]. — [A Coruña] : Fundación Caixagalicia, 1996. — [17 p, 176 f] : pricipalmente il ; 34 cm. — ISBN: 84-89231-25-7
GA 30125

Castelao, 1886-1950
Castelao : Diario 1921 / Limiar, sinopse e rexistro de artistas de Xosé Filgueira Valverde. — [Vigo] : Editorial Galaxia, 1977. — 326 p., 3 h. : grab. ; 24 cm. — ISBN: 84-7154-262-5. — Na portada: Museo de Pontevedra
Ga 212

Castelao, 1886-1950
Diario : Viaxe a Francia, Bélxica e Alemaña : 1921 / Castelao ; Limiar e sinopse de Xosé Filgueira Valverde . — Edición facsímile do orixinal no Museo de Pontevedra . — Pontevedra : Deputación Provincial, 1986. — 222 p. : il. ; 32 cm. — ISBN: 84-505-4037-2
Ga 2964

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Adral. — A Coruña : Ediciós do Castro, 1979-. — 9 v : il ; 19 cm. — ( Ensaio (Ediciós do Castro)). — ISBN: 84-7492-008-6 (v.1); 84-7492-091-4 (v.2); 84-7492-232-1 (v.3); 84-7492-326-3 (v.4); 84-7492-430-8 (v.5); 84-7492-504-5 (v.6); 84-7492-615-7 (v.7); 84-7492-714-5 (v.8); 84-7492-819-2 (v.9). — Contén: t.I. Adral — t. II. Segundo adral — t.III. Terceiro adral — t. IV. Cuarto adral : Castelao na lembranza — t. V. Quinto adral — t. VI. Sexto adral — t. VII. Sétimo adral — T. VIII. Octavo adral — t. IX. Noveno adral;
Ga 533

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Castelao e o Museo de Pontevedra
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 40,(1986). — p. 217-240

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Castelao en Pontevedra
Artigo de: Galicia : revista del Centro Gallego de Buenos Aires. — N. 604,(1975). — p. 48-50

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Castelao en Pontevedra
Artigo de: Castelao : 1886-1950 : [(exposición celebrada) en el Jardín Botánico : 3 de Marzo 13 de Abril, Madrid 1986] / [proyecto y selección de textos y autores, José Antonio Durán] . — Madrid : Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1986. — P. 102-109. — Texto en galego e castelán

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Castelao escenógrafo : os decorados da Polifónica de Pontevedra
Artigo de: Boletín de la Real Academia Gallega. — T. 32, n. 35,(1975). — p. 41-50

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Castelao por los caminos de Europa : (1921-1935)
Artigo de: Cursos Superiores de Verano en Galicia (1986. Poio).– Cursos Superiores de Verano en Galicia : del 28 de julio al 22 de agosto de 1986, Monasterio de Poio, Pontevedra / [(organiza la Universidad Internacional del Atlántico] ; [patrocinada por la] Fundación Alfredo Brañas ; director, Carlos Otero Díaz ; gerente, F. Javier Ruiz de Cortázar Díaz . — [Santiago de Compostela] : Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de Publicacións, 1987. — P. 101-109

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O Espirito relixioso de Castelao nas páxinas do “Diario”
Artigo de: Encrucillada. — N. 5 (nov.-dec. 1977). — p. 413-421

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A viaxe a Bretaña de Castelao
Artigo de: Galicia en Madrid. — Año 5, n. 18 (jul.-sept. 2986). — p. 9-10

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Xénesis e feitio dunha estampa de Castelao
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 30,(1976). — p. 61-64

Rosalía Castro

Escritos no coleccionados de Rosalía de Castro : Unha boda n’aldea / transcripción por José Filgueira Valverde
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 22, fasc. 68,(1967). — p. 257-263

Castro, Rosalía, 1837-1885
Con Rosalía de Castro no seu fogar / Versión do limiar á edición do Consello de Europa, Guieiro da visita, Escolma de poemas galegos [por] Xosé Filgueira Valverde. — Vigo : Patronato Rosalía de Castro, 1974. — 111 p., 2 h. : il. ; 20 cm. — ISBN: 84-500-0275-3. — Conten o texto en castelán encadernado en sentido inverso
Ga 867

Castro, Rosalía, 1837-1885
Poems / Rosalía de Castro ; translated from the Galician by Charles David Ley ; introduction and selection by J. Filgueira Valverde. — Madrid : Ministry of Foreing Affairs, 1964. — 206 p ; 19 cm
Ga 1618

Castro, Rosalía, 1837-1885
Rosalía cos rapaces : escolma / comentada por Xosé Filgueira Valverde ; ilustraciones de Alfredo González ; coordinador F. Berdía. — [S.l.] : Xunta de Galicia, 1985. — 149 p. ; 24 cm. — ISBN: 84-505-2363-X
Filoloxía 8699 CASTR 43

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Camoens en Rosalía
Artigo de: Arredor do centenario de Rosalía, 1985 / edición de X. Amancio Liñares Giraut . — [Vigo] : Patronato Rosalía de Castro, 1995. — P. 107-110

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
A Casa de Rosalía
Artigo de: Eco de Galicia (La Habana, 1917). — Año 10, n. 314 (14 nov. 1926). — p. 20

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Rosalía de Castro e a música
Artigo de: Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía de Castro e o seu Tempo (1985. Santiago). — Actas do Congreso… . — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1986. — P. 33-56

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sobre la “Alborada” y la aptitud musical de Rosalía
Artigo de: Museo de Pontevedra. — Vol. 16,(1962). — p. 55-58

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Teatro y antiteatro en Rosalía / por José Filgueira Valverde
Artigo de: Peña labra. — N. 55, (verano 1985). — p. 17-18

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La temática de “Follas Novas” / José Filgueira Valverde
Artigo de: Cursos Superiores de Verano en Galicia (1985. Poio).– Cursos superiores de Verano en Galicia : del 22 de julio al 30 de agosto de 1985, Monasterio de Poio, Pontevedra / [organiza la] Universidad Internacional del Atlántico : [patrocinada por la] Fundación Alfredo Brañas : director, Carlos Otero Díaz ; gerente F. Javier Ruíz de Cortázar Díaz . — La Coruña : Fundación Alfredo Brañas, 1986. — P. 99-111.

Armando Cotarelo Valledor

Cotarelo Valledor, Armando, 1879-1950
Armando Cotarelo Valledor : (1879-1950) / edición e estudo de Xosé Filgueira Valverde. — A Coruña : Real Academia Galega, 1984. — 77 p. : il. ; 25 cm. — ( Publicacións da Real Academia Galega). — ISBN: 84-500-9993-X. — Bibliografía: p.75-77
GA 48728

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Cotarelo, mestre dos estudos galegos
Artigo de: Presencia de Armando Cotarelo en Galicia / Xosé Filgueira Valverde… [et al.] . — Santiago [de Compostela] : Dirección Xeral de Cultura, 1984. — P. 9-19

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
D Armando Cotarelo y los estudios gallegos
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 6,(1951). — p. 5-21

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Unha Ollada ó teatro de Cotarelo
Artigo de: Presencia de Armando Cotarelo en Galicia / Xosé Filgueira Valverde… [et al.] . — Santiago [de Compostela] : Dirección Xeral de Cultura, 1984. — P. 59-81

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Presencia de Armando Cotarelo en Galicia / Xosé Filgueira Valverde… [et al.]. — Santiago de Compostela : Dirección Xeral de Cultura, 1984. — 194 p : il ; 17 cm. — ISBN: 84-500-9993-X. — Editado con motivo do Día das Letras Galegas 17 de Mayo de 1984
Ga 17728

Alvaro Cunqueiro

Cunqueiro en la radio : cada día tiene su historia y otras : comentarios radiofónicos, Radio Nacional de España, A Coruña 1956-1981 / [introd. José Filgueira Valverde ; presentación Manuel Lombao Lombao]. — [La Coruña] : Fundación Pro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, 1991. — 675 p ; 24 cm. — ISBN: 84-87819-09-5. — Tít. tomado da cub.
GA 7388

Cunqueiro, Alvaro, 1911-1981
Alvaro Cunqueiro / [edición e prólogo de] Xosé Filgueira Valverde. — A Coruña : Real Academia Galega, 1991. — 71 p ; 24 cm. — ( Publicacións da Real Academia Galega). — ISBN: 84-7492-524-X. — Contén: Tres discursos de Alvaro Cunqueiro na Real Academia Galega ; Sete poemas; DL-Biblioteca Nacional Galicia
Ga 8975
 

Rafael Dieste

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sobre A Fiestra valdeira, de Rafael Dieste
Artigo de: Documentos A. — N. 1 (en. 1991). — p. 121-124

Francisco Fernández del Riego

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Fernández del Riego, Premio “Trasalba”
Artigo de: Rolda de amigos derredor de Francisco Fernández del Riego : Galicia 1993 / [Marino Dónega… et al.] . — Sada : Ediciós do Castro, 1993. — P. 69-71

Francisca Herrera Garrido

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Francisca Herrera Garrido no arquivo do museo. — Pontevedra : Museo de Pontevedra, 1987. — 6 p ; 23 cm. — Na cub.: Legado López Suarez-Castillejo, Día das Letras Galegas, XXV Mostra Bio-bibliográfica
GA.FOLL 150 13

Manuel Lago González

Lago González, Manuel, Arcebispo de Santiago de Compostela, 1865-1925
Lago González : biografía y selección de su obra gallega / por José Filgueira Valverde. — Santiago de Compostela : Bibliófilos Gallegos, 1965. — LXXXI, 218 p., 1 h. : il. ; 25 cm. — ( Bibliofilos gallegos. Biblioteca de Galicia ; 11)
GA 13686

Lago González, Manuel, Arcebispo de Santiago de Compostela, 1865-1925
Poesía galega / recollida e presentada por Xosé Filgueira Valverde. — Santiago de Compostela : Bibliófilos gallegos, 1966 (1967 imp.). — XXIV, 165 p., [6] h. de lám. ; 24 cm. — Separata de: Lago González, Biografía y Selección de su obra gallega. — Táboa.: p. 163-165. — Bibliogr.: p. XIII-XXIV
GA 6998

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Duas notas: a Biblioteca Lago
Artigo de: Nós : boletín mensual da cultura galega. — Ano 12, n. 75 (15 marzal 1930). — p. 64-65

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Lago González. — Pontevedra : Imp. Antúnez, 1934. — 40 p ; 21 cm. — Publicado con : 18 obras de temática religiosa
Concepción Arenal DEP EF3 408

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Lago González
Artigo de: La noche : suplemento del sábado. — N. 9,(1949). — p. 5

Antón Losada Diéguez

Antón Losada Diéguez / [escolma] Xosé Filgueira Valverde. — A Coruña : Real Academia Galega, 1985. — 87 p. ; 25 cm. — ISBN: 84-600-3921-8. — Bibliografía;
Filoloxía 8699 LOSA 3

Otero Pedrayo

Otero Pedrayo, Ramón, 1888-1976
Teatro de máscaras / Ramón Otero Pedrayo ; [limiar, Xosé Filgueira Valverde]. — [Vigo] : Edicions dos AA. AA. de Ramón Otero Pedrayo], 1975. — 1 h., 157 p., 2 h. : lám. ; 20 cm. — ISBN: 84-400-9407-8. — 5Mai
Ga 18128

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Con Otero Pedrayo / X. F. Filgueira Valverde. — Trasalba, Ourense : Patronato R. Otero Pedrayo, 1990. — 99 p. ; 20 cm. — ( Publicacións da Fundación Otero Pedrayo). — ISBN: 84-404-7266-8. — Indice
GA 5864

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Lírica de Otero Pedrayo / por José Filgueira Valverde
Artigo de: R. Menéndez Pidal, R. Otero Pedrayo : simposio celebrado en Madrid / actas editadas por Manuel Mourelle de Lema . — Sada : Ediciós do Castro, 1991. — P. 151-166

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Madrid en Otero Pedrayo
Artigo de: Galicia en Madrid. — Año 6, n. 21 (abr.-jun. 1987). — p. 17-19

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Otero Pedrayo e o mapa de Fontán
Artigo de: Faro domingo. — 8 mayo,(1988). — p. 18-19

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sobre Otero Pedrayo e o carácter galego
Artigo de: Simposio Internacional de Antropoloxía (1988. Santiago de Compostela).– Identidade e territorio : Actas Simposio Internacional de Antropoloxía : Centenario de Otero Pedrayo : (Santiago de Compostela, 10-11-12 de novembro de 1988) / coordenadores do Simposio Xosé M. González Reboredo, Xosé A. Fernández de Rota . — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 1990. — P. 245-252

Luís Pimentel

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Luís Pimentel : temática musical e intimista
Artigo de: Galicia en Madrid. — Año 9, n. 33 (abr.-jun.,(1990). — p. 15-19

Eduardo Pondal

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Pondal, Parnasiano con Olimpo céltico / por Xosé Filgueira Valverde
Artigo de: Outeiro. — N. 22 (sept.),(1986). — p. 62-63

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Un Poema descoñecido de Pondal : “Pois que tanto os bos ceos nos deparan”
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — Vol. 25,(1970). — p. 119-122

Antonio Rey Soto

Rey Soto, Antonio, 1879-1966
Poemas en galego / de Antonio Rey Soto ; [limiar por Xosé Filgueira Valverde ; dibuxo da capa de Castelao]. — Madrid : Revista de Estudios, 1979. — 130 p. ; [2] p. de lám. ; 22 cm. — ( Publicaciones del Monasterio de Poio ; 29)
GA 1962

Vicente Risco

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Vicente Risco, de “La Centuria” a “Nós”
Artigo de: Congreso Vicente Risco (1996. Ourense).– Vicente Risco : actas do congreso celebrado en Ourense os días 18, 19, 20 e 21 de outubro de 1995 / [coordinador, Carlos Casares] . — Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 1996. — P. 13-22

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Vicente Risco, de “La centuria” al “Nós”, proyectos y polémicas
Artigo de: Letras de la España contemporánea : homenaje a José Luis Varela / edición de Nicasio Salvador Miguel . — Alcalá de Henares : Centro de Estudios Cervantinos, 1995. — P. 135-141

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Vicente Risco no “Seminario de Estudos Galegos”
Artigo de: Risco, Vicente.– Pr’o catálogo da léngoa galega : Homenaxe ó 70 aniversario do Seminario de Estudos Galegos / Vicente Risco . — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1993. — P. 5-7

Martín Sarmiento

Memorial Filgueira Valverde (2º. 2002. Pontevedra)
II Memorial Filgueira Valverde : Estudios sobre Frei Martín Sarmiento / [coordinación xeral, Xosé Carlos Valle Pérez]. — [Vigo] : Universidade de Vigo, Cátra Filgueira Valverde, 2003. — 83 p. : il ; 23 cm. — ISBN: 84-8158-254-9
GA 37854

Sarmiento : Frei Martín Sarmiento e a Galicia do seu tempo : exposicións didácticas / textos, Xosé Filgueira Valverde ; fotografía, Xurxo Lobato. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 1995. — 125 p : fot ; 22×23 cm. — ISBN: 84-87172-96-2
GA 16159

Sarmiento : Fray Martín Sarmiento y la Galicia de su tiempo : exposiciones didácticas / textos, Xosé Filgueira Valverde ; fotografía, Xurxo Lobato. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 1995. — 125 p : fot ; 22×23 cm. — ISBN: 84-87172-97-0
GA 30887

O remate inédito das “coplas” galegas de Fray Martín Sarmiento / [Filgueira Valverde, transcrip.]
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 29, fasc. 87-89,(1974/1975). — p. 7-22

Sarmiento, Martín, 1695-1772
Epistolario do P Sarmiento / disposto por Xosé Filgueira Valverde e Mª Xesús Fortes Alén. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1995. — 539 p ; 24 cm. — ISBN: 84-87172-98-9. — Precede ó tít.: Tricentenario de Frei Martín Sarmiento (1695-1772)
GA 16163

Fernández del Riego, Francisco, 1913-2010
O Padre Sarmiento e Galicia / Francisco Fernández del Riego, Xosé Filgueira Valverde ; [cunha introducción de Xosé Ramón Quintana Garrido]. — Vigo : Galaxia, 2002. — 86 p. ; 12 cm
GA 32689

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Estudios sobre Feijoo y Sarmiento / José Filgueira Valverde,…[et al.]. — Madrid : Fundación Pastor de Estudios Clásicos, 1983. — 117 p. ; 22 cm. — ( Cuadernos de la Fundación Pastor ; 31). — ISBN: 84-300-8243-3
Xeografía e Historia H-E 1063

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Fr Martín Sarmiento : el último cronista de las Indias / por José Filgueira Valverde. — Pontevedra : Diputación Provincial [etc.], 1972. — XXXVII p. : il. ; 20 cm. — (Dia de la Hispanidad)
Ga Foll 48-8

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Fray Martín Sarmiento / Xosé Filgueira Valverde ; [limiar, Domingo García-Sabell. — La Coruña : [s.n.], 1981 (Gráf.de Galicia). — 95 p. : grab. ; 19 cm. — ( Hombres que hicieron Galicia). — ISBN: 84-300-4015-3
GA 1213

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Frei Martín Sarmiento / José Fernando Filgueira Valverde. — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, 2002. — 85 p. : il. ; 17 cm. — (A nosa memoria (Xunta) ; 30). — ISBN: 84-453-3293-7
GA 33006

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Frei Martín Sarmiento, 1695-1772. — Pontevedra : Deputación Provincial de Pontevedra, Servicio de Publicacións, 2002. — 89 p. : il. ; 23 cm. — ISBN: 84-8457-128-9. — Indice
GA 34355

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Fray Martín Sarmiento (1695-1772) / por José Filgueira Valverde. — A Coruña : Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1994. — 141 p : il ; 23 cm. — ( Ilustrados, sociólogos y economistas gallegos). — ISBN: 84-87819-65-6. — Bibliogr.: p. 105-122
GA 14167

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Hombres que hicieron Galicia : Fray Martín Sarmiento. — La Coruña : Grafiga, 1981. — 95 p. ; 19 cm.
Filoloxía 8699 FIL 11

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Ideas y sistemas de la historia de Fray Martín Sarmiento : Discurso leido en el acto de su recepción públicay contestación de Antonio Blanco Freijeiro. — Madrid : Real Academia de la Historia, 1981. — 119 p., 2 h. : grab. ; 22 cm. — Contén: I. Apéndice. Sipnosis ideada por el P. Sarmiento para el plano de un nuevo y fácil método para formar una descripción geográfica de España.1751. p. 102-106. II. Bibliografía de Xosé Filgueira Valverde. Libros, folletos, separatas. p. 107-120
Xeografía e Historia 3T FIL 1

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
No centenario : o P Sarmiento e a fala galega
Artigo de: Grial. — N. 38,(1972). — p. 385-393

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El P Sarmiento en el Museo de Pontevedra. — 1: Cuadernos de estudios gallegos.– T. 27, fasc. 81-83 (1972) ; p. 74-103.

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El P Sarmiento en el Museo de Pontevedra
Artigo de: Estudos adicados a Fr. Martín Sarmiento : artigos tirados dos Cuadernos de Estudios Gallegos (1945-1982) / [introducción de J.L. Pensado] . — Santiago de Compostela : Instituto Padre Sarmiento, 1995. — P. 77-113

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O P Sarmiento en Noia
Artigo de: Mostra Filatélica : Homenaxe a Portugal : Día das Letras Galegas : Colección Albertino de Figueiredo : Teatro Coliseo Noela, Noia, 13-26 maio 2002 . — Noia : Grupo Filatélico e Numismático de Noia, 2002.

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Para las ideas médicas del P Sarmiento (1695-1772), los “apuntamientos” inéditos : al Dr Barros Malvar, en el recuerdo de sus padres y del tiempo en que fué alumno mío, con cordial admiración
Artigo de: Libro de los amigos de José Luis Barros . — Sada : Ediciós do Castro, 1990. — P. 93-105

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El Plan de estudios gallegos ideado por el P Sarmiento / por José Filgueira Valverde. — Santiago de Compostela : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, 1947. — 16 p. ; 21 cm. — Na portada: Separata del folleto “El Instituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos”
GA.FOLL 364 26

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Pra o pobo, máis pensamentos do P Sarmento
Artigo de: Eco de Galicia (La Habana, 1917). — Año 10, n. 310 (6 jun.),(1926). — p. 1

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
O Remate inédito das “Coplas galegas de Fray Martín Sarmiento”
Artigo de: Estudos adicados a Fr. Martín Sarmiento : artigos tirados dos Cuadernos de Estudios Gallegos (1945-1982) / [introducción de J.L. Pensado] . — Santiago de Compostela : Instituto Padre Sarmiento, 1995. — P. 489-507

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sarmiento e Galicia
Artigo de: Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento, 1695-1995 (1995. Santiago de Compostela) . — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega : Universidade de Santiago de Compostela, 1997. — P. 21-28 (T. 1)

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Sobre el paradero de los restos del P Sarmiento
Artigo de: Estudos adicados a Fr. Martín Sarmiento : artigos tirados dos Cuadernos de Estudios Gallegos (1945-1982) / [introducción de J.L. Pensado] . — Santiago de Compostela : Instituto Padre Sarmiento, 1995. — P. 379-382

Xesús Taboada Chivite

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Xesús Taboada Chivite, perfil humano e formación científica
Artigo de: Simposio de Antropoloxía (2º. 1991. Verín, etc.).– Lindeiros da galeguidade II : Simposio de Antropoloxía : Verín, Chaves e Lubián, 11, 12, 13 de xullo de 1991 / X.A. Fernández de Rota, X.A. FidalgoSantamariña, X.M. González Reboredo, (coordinadores) . — [Galicia?] : Consello da Cultura Galega, 1993. — P. 11-13

Valle-Inclán

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
El Bachillerato de Valle Inclán
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 28,(1974). — p. 308-310

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Las “jarchas” gallegas de Valle Inclán
Artigo de: Cuadernos de estudios gallegos. — T. 21, fasc. 65,(1966). — p. 281-291

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Lírica de Valle-Inclán, “cantigas” en gallego
Artigo de: Revista de Occidente. — N. 59 (abr. 1986). — p. 49-59

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
As Miñas lembranzas de Valle-Inclán
Artigo de: Outeiro. — N. 20,(1986). — p. 25-26

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Poesía gallega de Valle-Inclán, iniciación al neopopularismo / por José Filgueira Valverde
Artigo de: Simposio Internacional sobre Valle-Inclán (1986. Madrid)).– Busca y rebusca de Valle-Inclán : quimera, cántico : ponencias, comunicaciones y debates sobre Valle-Inclán, mayo 1986 : Valle-Inclán y su tiempo hoy / director del simposio y edición, Juan Antonio Hormigón . — Madrid : Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 1989. — P. 221-230 (v.1).

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
La Poesía gallega en Valle-Inclán : iniciación del neopopularismo
Artigo de: Museo de Pontevedra. — T. 40,(1986). — p. 159-175

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Valle Inclán en su paisaje
Artigo de: Museo de Pontevedra. — Vol. 9,(1955). — p. 137-148

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996
Valle-Inclán y Galicia, estirpe y paisaje / por José Filgueira Valverde
Artigo de: Simposio Internacional sobre Valle-Inclán (1986. Madrid)).– Busca y rebusca de Valle-Inclán : quimera, cántico : ponencias, comunicaciones y debates sobre Valle-Inclán, mayo 1986 : Valle-Inclán y su tiempo hoy / director del simposio y edición, Juan Antonio Hormigón . — Madrid : Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 1989. — P. 245-249 (v. 2)

 

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s